Skip Navigation LinksCARE-tl

CARE LA Logo and image of two women

California Regional Exposure (CARE) Study

Mayroon bang mga kemikal sa iyong katawan na maaaring makasama sa iyong kalusugan?

Sumali sa CARE Study upang malaman ang tungkol sa:

  • Arsenic, tingga (lead), asoge (mercury) at iba pang mga kemikal sa iyong katawan

  • Ang iyong mga indibiduwal na resulta

  • Mga aksyon na magagawa mo at ng iyong pamilya na makakatulong  upang mabawasan ang iyong kontak sa mga kemikal na ito

Ginagawa ng Biomonitoring California ang pag-aaral na ito upang masukat at maihambing ang mga kemikal sa mga tao sa buong estado, simula sa Los Angeles County. Susuportahan ng impormasyong ito ang mga pagsusumikap na bawasan ang pagkakalantad sa kemikal ng mga taga-California at pagandahin ang kalusugan ng publiko.

Sagutan ang 2-minutong survey upang ipaalam sa amin na ikaw ay interesado.​​

​​

Anu-ano ang mga gagawin sa aking paglahok?

Hihilingin sa iyong sagutan ang isang maikling survey, magbigay ng sample ng ihi at kukunan ng kaunting dugo—kasing dami ng ibibigay mo sa pagpunta sa doktor. Madaling matatagpuan ang pinagkukunan ng sample sa paligid ng LA County. Makakatanggap ka rin ng $20 na gift card.

​​ ​​ Biomonitoring California Logo ​​​​
Page Last Updated :