Skip Navigation LinksValleyFeverGroupsAtRisk_tgl

Valley Fever

Mga Pangkat na Nasa Peligro

  Sinuman, kahit na ang mga malulusog na adult at mga bata, ay maaairng magkaroon ng Valley fever matapos masinghot ang Valley fever fungus mula sa alikabok sa hangin sa labas, lalo na sa Central Valley o Central Coast na mga lugar ng California. Ang ilang mga tao ay may mas mataas na peligro na magkaroon ng Valley fever, lalo na ang mga mas naglalaan ng oras sa labas at nalantad sa lupa at alikabok. Sa mga pangkat na may mas mataas na peligrong magkaroon ng malalang sakit mula sa Valley fever at naospital kung naimpeksiyon sila.


Kasama sa mga taong nasa mas mataas na peligro na magkaroon ng Valley fever ang: 

Taong nakasakay sa kabayoAng mga taong nakatira, nagtatrabaho, o nagbibiyahe sa mga lugar na mataas ang rate ng Valley fever, lalo na kung sila ay:

 • Lumalahok sa mga panlabas na aktibidad na kaugnay ang malapitang kontak sa lupa o alikabok, kasama ang mga proyekto ng pagbubungkal o landscaping

 • Nakatira o nagtatrabaho na malapit sa mga lugar kung saan ang dumi o lupa ay nahalo, tulad ng mga lugar ng konstruksiyon o paghuhukay

 • RiskGroup_circles4
  Mga manggagawa sa konstruksyonMagtrabaho sa mga trabaho kung saan ang dumi at lupa at nahalo o naabala, kasama ang konstruksiyon, trabaho sa field, trabahong militar, at archaeology


Kasama sa mga taong nasa mas mataas na peligro ng malalang Valley fever o magkaroon ng malalang sakit kung naimpeksiyon sila ay:  

RiskGroup_circles2

 • Taong BlackMga mas matatandang adult (60+ taong gulang)

 • Mas matandaMga taong Black o Pilipino

 • Mga babaeng buntis, lalo na sa mas huling bahagi ng pagbubuntis

 • Mga taong may diyabetis

 • Mga taong may mga pangkalusugang kundisyon na nagpapahina sa immune system, tulad ng:

  • Kanser
  • Impeksiyong human immunodeficiency virus (HIV)
  • Mga autoimmune na sakit 
  • Paggamit ng chemotherapy, steroids, o ibang mga gamot na nakakaapekto ang immune system
  • Organ transplant

Page Last Updated :