Skip Navigation LinksValleyFever_tgl

valley fever

Dumadami ang Valley fever sa California. Matutunan kung ano ito. Matutunan ang sintomas. Matutunan kung paano ito maiiwasan.

​​

Ano ang Valley fever?

Ang Valley fever (tinatawag ding coccidioidomycosis o "cocci") ay isang sakit na dulot ng fungus na tumutubo sa lupa at dumi sa ilang mga lugar ng California at sa southwestern United States. Maaaring magkasakit ang mga tao at mga hayop kapag nasinghot nila ang alikabok na naglalaman ng Valley fever fungus. Ang fungus na ito ay karaniwang nakakaimpeksiyon sa mga baga at maaaring magdulot ng mga respiratoryong sintomas kasama ang ubo, lagnat, kirot sa dibdib, at kapaguran.


Impeksyong Valley Fever (Cocci)

i-click upang palakihin (PDF)

Dumadami ang Valley Fever

Sa California, ang daming naulat na kaso ng Valley fever ay masyadong dumami sa mga kamakailang taon. Ang totoo ay, ang mga kaso ng Valley fever ay nagtriple mula 2014 hanggang 2018.

Page Last Updated :